• نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درگز 

    آدرس: درگز، دو کیلومتـری جاده روسـتای ارتیان، سـایت موزه بندیان
    تلفن: 05146232117
            
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق