•  
     اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درگز 

    آدرس: درگـز، دو کیلومتـری جاده روســتای ارتیـان، سایت موزه بندیان
    تلفن: 05146232117
       


     
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق