• ریاست اداره

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
    رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درگز محمد مددی

    آدرس: درگز، دو کیلومتری جاده روستای ارتیان، سایت موزه بندیان
    تلفن: 05146232117

     سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق