• رشته های صنایع دستی

       هنرهای دستی منطقه شهرستان درگز که بیشتر توسط زنان کرد و ترکمن بافته می شود شامل: قالی– قالیچه– جوال آرد و گندم– رومال اشتر–  پلاس– جاجیم و گلیم– خورجین و نمکدان و جا قاشقی و جوراب و... می باشد. که اکثرا از پشم گوسفند، بز، شتر، است. مناطقی که در حال حاضر این صنایع رایج است در روستاهای همچون: بشارت– کالو– توزانلو– دولت شانلو- عشایر کوچرو منطقه در بندی و رشتخوار– منطقه ترکمن نشین کلاته چنار و محمد ولی بیک و... می باشد. 
   


        رنگ های که در ایجاد نقش قالی و قالیچه و دستاوردهای سنتی بکار گرفته می شود برگرفته از طبیعت و پیرامون زندگی عشایر و روستای می باشد این رنگ ها معروف به " هفت رنگ " اصلی است که عبارتند از:  سیاه– سرخ- سفید– ابی– فهوه ای– سبز– نارنجی. و از سایر رنگ ها با توجه به تنوع محصولات تولیدی استفاده می گردد.
    
                         

   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق