• رشته های صنایع دستی
    هنرهای دستی منطقه شهرستان درگز که بیشتر توسط زنان کرد وترکمن بافته می شود شامل : قالی – قالیچه – جوال آرد وگندم – رومال ا شتر –  پلاس – جاجیم وگلیم – خورجین ونمکدان وجا قاشقی وجوراب و.... می باشد . که اکثرا از پشم گوسفند ، بز، شتر، است . مناطقی که درحال حاضر این صنایع رایج است در روستاهای همچون : بشارت – کالو – توزانلو – دولت شانلو - عشایر کوچرو منطقه در بندی ورشتخوار – منطقه ترکمن نشین کلاته چنار و محمد ولی بیک و... می باشد . 
     

    رنگهای که درایجاد نقش قالی و قالیچه و دستاورد های سنتی بکار گرفته می شود برگرفته از طبیعت و پیرامون زندگی عشایر وروستای می باشد این رنگها معروف به " هفت رنگ " اصلی است که عبارتند از :  سیاه – سرخ- سفید – ابی – فهوه ای – سبز – نارنجی . وازسایر رنگ ها با توجه به تنوع محصولات تولیدی استفاده می گردد.
      
                            
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق